ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

ลำดับที่รายการรายละเอียด
1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566
คลิก
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
คลิก
3รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
คลิก
4ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขคลิก